Español
Galego
Rua Dr. Toscano nº 11 Bajo (36205)
Vigo [PONTEVEDRA]
986 264 874
Traballo 1

Xunta de Galicia - Consellería de Economía e FacendaUnión Europea - Fondo Europeo de Desenvolvemento IndustrialIgape

Os nosos servizos eléctricos pasan pola realización de instalacións nos seguintes ámbetos:

• Comercial.

• Entidades bancarias.

• Instalacións de nivel terciario (Centros de Transformación).

• Servizos de mantemento en xeral.

• Grupos electróxenos.

• Pararraios e tomas de terra.

 

Os nosos servizos informáticos pasan pola realización das seguintes actividades:

• Cableados estructurados.

• Auditorías de redes.

• Instalacións de fibra óptica.

• Electrónica de rede.

• Saneamiento integral de racks.

• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs).

Contacta
Nota Legal
Área Privada