Español
Galego
Rua Dr. Toscano nº 11 Bajo (36205)
Vigo [PONTEVEDRA]
986 264 874
Traballo 1

Xunta de Galicia - Consellería de Economía e FacendaUnión Europea - Fondo Europeo de Desenvolvemento IndustrialIgape

Cando en Maio de 1994, se inicia a nosa andaina como “microempresa”, xa podíamos vislumbrar que Elecma non pasaría fugazmente polo sector da electricidade, senón que a ambición dos seus compoñentes faríanos ver un longo percorrido na nosa recén iniciada actividade.

Sen olvidarnos en ningún momento dos nosos orixes, Elecma amplía o seu eido de actuación no sector da Media Tensión e se especializa en Redes Informáticas, dando cobertura ás necesidades dos seus clientes e apostando polo I + D; ademáis, como non podía ser de outra maneira, decidese dar un paso firme para a consolidación nunha empresa onde o organigrama incorpora unha orientación piramidal e departamentada en seccións definidas.

Obtense a Certificación de empresa calificada na Norma 9001, así como  a obtención  de capacitación nas normas de Seguridade e Saúde vixentes, por parte da totalidade da plantilla de Elecma, requisito imprescindible para pasar a formar parte da nosa empresa, aparte da capacitación profesional contrastada mediante títulos académicos e experiencia laboral.

Hoxe en día Elecma pasa por contar con clientes en todos os sectores que demandan os nosos servizos, Bancos, Automoción, Construcción, Industria, Comercio, etc., estando recoñecidos como profesionais en calqueira dos antes mencionados.


• Redes de cableado estructurado de datos

• Fusión e acoplamento de fibra óptica

• Auditoría de redes e certificacións

• Electricidade industrial

• Electricidade comercial

Contacta
Nota Legal
Área Privada